Anbefalinger

Vi havde Henrik Dresbøll på besøg til et spændende foredrag om 'Forandringsledelse'. Selve foredraget blev leveret med inspirerende anekdoter og eksempler, der var let for deltagerne at forholde sig til og konvertere til egen kontekst. Henrik udviste en enestående evne til engageret at formidle sine budskaber og pointer i fin overensstemmelse med den forventningsafstemning, vi på forhånd havde aftalt.
Alt i alt et rammende oplæg, som er relevant i et utal af organisationer, der ønsker at have fokus på forandring. 


IBM Global Business Services

Peter Wrang

Vi havde fornøjelsen af Henrik Dresbøll på vores pædagogiske udviklingsdøgn, hvor ”læring gennem teknologi” bl.a. var vores fokus. Henrik gav et inspirerende og meget stærkt teoretisk funderet indspark til, hvordan vi på bagsiden af teknologidagsordenen kommer til at drøfte dannelse og nærvær – altså: alt det, vi kan være bange for at miste på grund af teknologien. Man øjner ”håbet” – teknologien skubber ikke de gamle dyder ud, men giver anledning til at revitalisere dem. Henrik er meget malerisk i sin formidling, og når han meget humoristisk bl.a. sætter spot på, hvordan vi opfører os og kommunikerer i ”det ansigtsløse rum”, så giver det i den grad anledning til endnu flere drøftelser om læringskultur og læringsadfærd.


Tarup Skole, Odense

Kathrine Vestergaard Dahl, skoleleder

Et inspirerende og levende foredrag. Henrik er en engageret og debatlysten oplægsholder, som inddrager de involverede i sit oplæg. Jeg tøver ikke med at anbefale Henrik Dresbøll til andre interessenter.

Dragør Skole
Rene Bojsen

Jeg synes det var et relevant, frækt og ambitiøst foredrag.

Ranum Skole
Gry Czaja

Henrik tog os videre i vores rejse og mål, om at gi’ vores børn og unge god læring og udvikling. Han ramte fint – og plet.

Søgårdsskolen
Knud Nordentoft

Spændende foredrag med rigtig god energi fra Henrik Dresbøll, der fik inspireret mange ved at vende tingene lidt på hovedet.

Sundhedscenter Tårnby
Pia Jenfort

Henrik leverede et tankevækkende indlæg, der indrammede såvel de dilemmaer som spændende nye vinkler, den nye skolereform indeholder. Et spændende indlæg, der virkede som afsæt for at sætte nye tanker i gang – og udfordre den ”klassiske” skoletænkning - hos den blandede forsamling af interessenter, der deltog i konferencen. På eksemplarisk vis lykkedes det Henrik at vække til såvel latter som eftertænksomhed, når folkeskolen blev ”set” fra en aktør, der ikke er belastet af ”plejermentaliteten”. Henriks performance var fornem, ligetil, konkret og også på metaplan - det kan stærkt anbefales!

Randers Kommune
Torben Bugge

Henrik Dresbøll formår på en energisk og levende måde at sælge et budskab, der går rent ind hos personer med en anden baggrund. Hans evne til at fokusere på det væsentlige i en problemstilling og et budskab er stor, og han evner at få tilhørerne til at se kendte udfordringer og problemstillinger fra andre synsvinkler. I sin formidling anvender Henrik gode og enkle eksempler som er nemme at relatere til ens hverdag. Jeg glæder mig til det næste inspirerende samarbejde med Henrik!

COWI
Erik Basse Kristensen, seniorprojektleder

Der var stor tilfredshed med Henriks optræden, den var inspirerende. Et godt oplæg, og en god struktureret måde at inddrage folk på i sidste halvdel. Det var tankevækkende, hvor langt man kan nå på kort tid med at opstille et koncept, når proceduren er lagt rigtigt an.

Skanderborg Realskole
Henrik Christensen Peter Hugger, viceskoleleder

Henrik Dresbøll formår med sin baggrund og indsigt at gøre en større forsamling klogere på, hvordan man kan udvide læringsrummet og tænke teknologi ind i læringsaktiviteter. Han kan desuden bidrage med givende vinkler på, hvordan man som læringsinstitution kan og bør arbejde med sin kommunikation, ligesom han er mand for at levere konkrete og brugbare redskaber, som kan anvendes i udviklingen af virksomheden.

Dansk Oplysningsforbund
Henrik Christensen

Henrik gjorde os, på en inspirerende og energi- og meningsfyldt måde, klogere på forskningen i- og idéerne omkring menneskers adfærd; hvordan vi kan arbejde med forandringer med afsæt i viden om menneskers vaner, rutiner, motiver, lyster og bevidste og ubevidste veje til beslutninger og handlinger.

Dansk Svømmeunion
Tobias Marling