FOREDRAG

FORANDRING

Sådan skaber I varige og effektfulde forandringer i organisationen – få indsigt i, hvordan den menneskelige faktor ofte spænder ben for både store og små forandringer.


Op imod 85 % af alle forandringsprocesser mislykkes. Det kan skyldes mange ting. Men et oftest overset problem er, at dem, der udvikler forandringsprocessen, tager afsæt i en idé om det rationelle menneske.

Men mennesker er langtfra altid rationelle – hverken i vores tænkning, beslutningsprocesser eller handlinger. Vi siger én ting og gør noget andet. Og vi bliver liggende på sofaen, selvom vi godt ved, at vi burde rejse os og løbe en tur. Hvorfor er det sådan?

Med dette foredrag tager vores populære foredragsholder jer med på en sjov, anderledes og oplysende rejse gennem en lang række af de menneskelige faktorer og menneskelige fejl, der står i vejen for forandringer. Uanset om det drejer sig om en ny strategi, et nyt produkt eller en ny fusionsproces.

I bliver klædt på til ikke at se menneskelige fejl som fejl, men som et grundvilkår i alle processer, og I kommer helt ned i kernen af adfærdsforskningen, så I bliver bedre til at træffe beslutninger og skabe meningsfulde forandringer i organisationen.

I får indsigt i, hvordan effektive forandringsprocesser er bygget op – og nøglerne til at få jeres forandring til at lykkes, ligesom I får masser af inspiration og viden om, hvordan hjernen fungerer, så I kan gå fra intention til handling – én mikrohandling ad gangen. Foredraget er fyldt med masser af sjove historier, cases og tjeklister, der er nemme at bruge, så I kan forme den adfærd, der skal til for, at I lykkes med jeres forandringsproces.

adfærd

Nudging, vaner og adfærd: Få indsigt i hjernen og den menneskelige adfærd – så I kan skabe bedre hverdage, gode vaner og mere effektivitet.


Hvordan kan indsigt i hjernen og den menneskelige adfærd bruges i forhold til sygefravær, bedre arbejdsrutiner, effektive forandringsprocesser og ændring af de små vaner i hverdagen? Det får I svaret på i foredraget her, hvor Henrik Dresbøll fører jer ind i adfærdens forunderlige verden af vaner, rutiner, ubevidste mønstre og automat-beslutninger.

Foredraget stiller skarpt på, hvordan vores begrænsede psykologi og biologi ofte fører os på afveje, så vi bliver trætte, fejler og motiveres af vores naturlige tilbøjelighed til at skyde genvej.

Hvordan designer I adfærd, så den fører til den ønskede handling? Hvilke metoder kan I bruge? Og hvilke faldgruber er der?

Med foredraget får I en nem og konkret tilgang til at arbejde med at forandre adfærd i hverdagen uden brug af pisk, gulerod eller løftede pegefingre. Det handler om at komme fra tanke til handling – og at få større succes med forandringsprocesser og omlægning af vaner.

Henriks foredrag giver jer en underholdende og udbytterig rejse ind i hjernens og adfærdens forunderlige verden, ligesom I får indsigt i, hvilke faktorer der fremmer eller hæmmer beslutninger og handlinger – samt konkrete metoder til, hvordan I gør det lettere at træffe bedre beslutninger. Foredraget er et motiverende og energisk boost, så I går fra tanker og strategier til konkrete handlinger – og får succes med jeres adfærdsændringer.

Vaner

Hverdagens små tidsrøvere: Forstå vanens psykologi og skab en arbejdsdag med mere effektivitet, bedre flow og langt større glæde.


Kender du egentlig din egen arbejdsdag? Ved du, hvornår du er mest effektiv, eller hvad der får dig til at lave overspringshandlinger? Kom med foredragsholder og adfærdsdesigner Henrik Dresbøll på en rejse ned i dine egne daglige arbejdsgange og lær, hvordan du får mere ud af din arbejdsdag.

Gennem foredraget får du metoder til at blive bedre til at få opgaverne fra hånden, omlægge dårlige vaner og identificere det, der spærrer for arbejdsglæden. Koncentration og effektiv arbejdstid er begge begrænsede ressourcer. Og dårligt udnyttet tid, forstyrrelser og svækket koncentration er et enormt problem på de fleste arbejdspladser. Opgaverne bliver sværere, vi når mindre, løser opgaverne dårligere – og har en mindre følelse af succes.

I foredraget her får du værktøjerne til at se og identificere de små tidsrøvere, der fører til mindsket arbejdsglæde, mindre effektivitet og i værste fald mindre fritid. Med afsæt i adfærds- og vanepsykologi får du hjælp til at identificere dine værste triggers og dårlige vaner. Når du fjerner hverdagens små tidsrøvere, får du mere tid, overskud og energi – både på arbejdet og derhjemme.

Foredraget giver en klar forståelse af vanens psykologi, og hvordan vaner virker og er opbygget, ligesom det bidrager med værktøjer og inspiration til, hvordan I arbejder med vaner – både på det personlige og på det professionelle plan. Få en sjov og medrivende oplevelse, der giver jer energi og mod på at knække vanens magt og skabe en arbejdsdag med mere overskud, bedre tid og langt større glæde.

KUNSTEN AT SÆLGE

Forstå salgets psykologi og håndværk – og lær hemmeligheden bag den gode sælger.


Vi sælger allesammen. Uanset om du skal sælge en smart kaffemaskine eller overbevise din partner om, at I skal have en ny vaskemaskine. Men hvordan bliver du bedre til det? Hvilke teknikker kan du benytte? Og hvordan omsætter du viden om menneskets adfærd og psykologi til at blive en bedre sælger?

Henrik Dresbøll tager jer på en rejse ned i den menneskelige psykologi og salgets kunst, så du lærer, hvordan du overbeviser – og sælger – til din modtager. Foredraget er sjovt, veloplagt og designet til både at inspirere og motivere til at anskue salg på en ny måde – og ændre måden, I sælger på. Kort sagt får I en grundig indføring i kunsten at sælge med masser af konkrete værktøjer og lavpraktiske teknikker.

Punchlines

Alle er sælgere: Og når vi arbejder med vores indstilling og selvopfattelse, resulterer det i effekt.

Salg er en teknik og kan trænes: Du kan anskue salg som andet end et problem. Det er ikke kun en pligt, der dræner dig for energi, men en aktivitet, der drager dig.

Se salg som en hjælp: Du er en guide, som hjælper kunden med at løse et problem.

Det svære første skridt

Hvorfor er det så svært at tage første skridt i en forandring – og hvordan bliver vi bedre til det? Et fascinerende indblik i adfærden bag forandringer, og hvorfor det ikke altid går som planlagt.


Vi tager i gennemsnit 84 millioner skridt i vores liv. Mange bliver taget for os, og andre tager vi relativt ubevidst – som når et impulsivt kys fører til børn, ægteskab og guldbryllup.

Men det første skridt er værd at dvæle ved.

Det er et svært skridt, blandt andet fordi det tager os ud af tankerne og over i handlingernes rige. Og fordi det første skridt indebærer en retning – og dermed en afslutning. Et skridt åbner en dør og lukker samtidig andre.

Så hvordan kan vi blive klogere på og bedre til at tage det første svære skridt?

Det hjælper adfærdsdesigner og forfatter Henrik Dresbøll jer med i foredraget her. Foredraget er baseret på Henriks bog af samme navn, der er en samtalebog med 200 greb til at tage det første svære skridt ud fra samtaler med de dygtigste, sjoveste, skøreste og mest effektive mennesker fra den danske forskningsverden samt kultur- og erhvervsliv. Det eneste, de har til fælles, er deres særlige evne til at få det til at ske.

Forbered jer på et tankevækkende foredrag, som både indeholder konkrete greb til at tage det første skridt, værktøjer til at gå fra intention til handling og masser af underholdende eksempler.

Foredraget giver jer en række konkrete greb til at få taget det første skridt, ligesom I får indsigt i, hvordan det ofte er os selv, der står i vejen for vores forandringer. Henrik hjælper med at kortlægge svaret på, hvad dit første skridt skal være – alt sammen gennem en humoristisk og lærerig gennemgang af menneskehedens vigtigste første skridt – som fx da vi landede på månen eller udviklede covid-vaccinen.

Intelligente fiaskoer og forandring

Skab en sund fiaskokultur for succes


Oplev et unikt og underholdende foredrag med Henrik Dresbøll, der tager dig med på en rejse gennem intelligente fiaskoer og deres transformative kraft. Dette foredrag byder på en menneskelig tilgang og forskningsbaseret indsigt i, hvordan fejl og fiaskoer kan være afgørende for positiv forandring både i livet og i organisationen.

Foredraget fokuserer på begrebet "intelligente fiaskoer" og guider dig i, hvordan du kan positionere din organisation til at begå fiaskoer på en intelligent måde for at opnå succes. Baggrunden for foredraget er dybt forankret i forskningen om psykologisk tryghed og adfærd.

Når det, du helst vil undgå, faktisk sker, hvad gør du så? Henrik Dresbøll deler sin erkendelse fra en ubehagelig oplevelse med verdenskendte professor Amy Edmondson, og hvordan denne fiasko indeholdt vigtige læringsmomenter for både individer og organisationer. Dette danner grundlaget for foredraget om at skabe en sund fiaskokultur.

Foredraget på 60 minutter kondenserer essensen af, hvordan du kan etablere en sund kultur omkring håndtering af fiaskoer. Henrik deler indsigt i at finde humor og fællesskab i de uundgåelige fiaskoer, hvilket kan styrke organisationens kultur for vidensdeling og skabe psykologisk tryghed.

Dette foredrag understreger, at fiaskoer er uundgåelige i livet og læringsprocessen. Det handler om at udvikle et sprog for intelligente fiaskoer, lære at begå dem intelligent og forstå, hvad det kræver af fællesskabet. En god start er at finde humor i det, alle ønsker at undgå – nemlig fiaskoer.

foredraget giver dig:

  • Underholdende indsigt i intelligente fiaskoer og deres vej til succes.
  • En anderledes forståelse af psykologisk tryghed og dens rolle i organisationen.
  • Indsigt i, hvorfor fiaskoer aldrig bliver behagelige på grund af vores menneskelige natur.
  • Et fælles sprog for at håndtere ubehag og fejl.
  • Metoder til at identificere forskellige typer af fiaskoer.
  • Fællesskab og humor omkring det uundgåelige.
  • Inspiration og værktøjer til at skabe og opretholde en sund fiaskokultur.