FOREDRAG

adfærd

Nudging, vaner og adfærd - hvordan indsigt i hjernen og den menneskelige adfærd kan føre til bedre hverdage, mere effektivitet og gode vaner.


Hvordan kan indsigt i hjernen og den menneskelige adfærd bruges i relation til sygefravær, bedre arbejdsrutiner, effektive forandringsprocesser og ændring af de små vaner i hverdagen? Foredraget fører os ind i adfærdens forunderlige verden af vaner, rutiner, beslutninger, vurderinger og automatbeslutninger, ubevidste og bevidste mønstre, motiver og lyster. Foredraget stiller skarpt på, hvordan vores begrænsede psykologi og biologi ofte fører os på afveje, så vi bliver trætte, fejler og motiveres af vores naturlige tilbøjelighed til at skyde genvej. Hvordan kan adfærd designes, så den påvirker andre til en ændret adfærd? Hvilke designtricks kan med fordel benyttes? Foredraget giver en nem og konkret tilgang til at arbejde med at forandre adfærd i hverdagen uden brug af pisk, gulerod eller løftede pegefingre.

Det handler om at komme fra tanke til handling – at få større succes med forandringsprocesser og omlægning af vaner.

Det får I ud af foredraget

  • En underholdende og udbytterig rejse ind i hjernens og adfærdens forunderlige verden
  • Indsigt i hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer beslutninger og handlinger - og tjeklister og cases til, hvordan I kan hjælpe med at gøre det lettere at træffe bedre beslutninger og foretage bedre handlinger
  • I får energi og mod på at komme i gang med at skubbe tanker og strategi over i konkrete handlinger og dermed komme i mål og få succes med jeres projekt

Vaner

Hverdagens små tidsrøvere – vanens psykologi og den gode arbejdsdag.


De små tidsrøvere: Kender du egentlig din egen arbejdsdag?

Ved du, hvornår du er mest effektiv, eller hvad der får dig til at lave overspringshandlinger? Kom med foredragsholder og adfærdsdesigner Henrik Dresbøll på en rejse ned gennem din egen daglige arbejdsgang. Gennem foredraget får I metoder til at blive bedre til at få opgaverne fra hånden, omlægge dårlige vaner og identificere det, der spærrer for arbejdsglæden.

Koncentration og effektiv arbejdstid er begge begrænsede ressourcer i det travle arbejdsliv. Forkert udnyttet tid, forstyrrede arbejdsflow og svækket koncentration besværliggør opgaver, mindsker følelsen af succes og trækker arbejdet i langdrag. I foredraget får i værktøjer til at se og identificere de små tidsrøvere, der fører til mindsket arbejdsglæde, mindre effektivitet og i værste fald mindre fritid.

Det får I ud af foredraget

  • En klar forståelse af vanens psykologi og hvordan vaner virker og er opbygget
  • Gennem cases får I værktøjer og inspiration til, hvordan I kan arbejde med vanebrud både på det personlige og på det professionelle plan 
  • I får en sjov, medrivende og konkret oplevelse, der giver energi, mod og inspiration til at komme i gang med at knække vanens magt 

Forandring

Effektiv og meningsfuld forandring - et foredrag, der giver jer indsigt i, hvordan fejl 40 og andre menneskelige faktorer ofte spænder ben for store såvel som små forandringer.


Op imod 85% af alle forandringsprocesser lykkes ikke. Det kan skyldes mange ting. Men et oftest overset problem er, at dem, der udvikler forandringsprocessen, tager afsæt i en ide om det rationelle menneske. Vi mennesker er imidlertid langtfra altid rationelle i vores beslutninger og handlinger. Det skyldes mange ting – men ofte overser vi, i hvor høj grad vi prøver at forandre den forkerte type menneske. Vi siger noget og gør noget andet, og vi bliver liggende på sofaen, selvom vi godt ved, vi burde rejse os og løbe en tur – vi dukker os, når forandringens vinde blæser og håber, det går over.

Med dette foredrag tager vores populære foredragsholder jer med på en sjov, anderledes og oplysende rejse gennem en lang række af de menneskelige faktorer og menneskelige fejl, der står i vejen for forandringer. Både når det drejer sig om en ny strategi, et nyt produkt og en ny fusionsproces. I bliver klædt på til ikke at se menneskelige fejl som fejl, men som et grundvilkår i alle processer, samt at komme helt ned i adfærdsmaskineriet. Således bliver I bedre, dygtigere og mere succesfulde til at opnå effekt og stikke hovedet frem, når forandringens vinde blæser.

Det får I ud af foredraget

  • I får indsigt i, hvordan effektive forandringsprocesser er bygget op – og nøglerne til, hvorfor nogle forandringsprocesser lykkes
  • I får bygget en bro mellem forandringsprocessens mange og ofte store ord og så hverdagens mange små beslutninger og handlinger, der til sammen skal fremme den ønskede forandring
  • I får sjove historier, cases og tjeklister lige til at bruge til at forme den adfærd, der skal til for, at I kan lykkes med jeres forandringsproces