Book Henrik Dresbøll

foredragsholder & adfærdsdesigner

Henrik Dresbøll tager jer fra tanker til fødder og giver jer grundlaget for at arbejde med adfærd, nudging og forandring på nye og kreative måder.

Fotos: Andres Andersen

ADFÆRD

Hvordan kan indsigt i hjernen og den menneskelige adfærd bruges i relation til  sygefravær, bedre arbejdsrutiner, effektive forandringsprocesser og ændring af de små vaner i hverdagen?

VANER

Med afsæt i adfærds- og vanepsykologi hjælper jeg dig til at identificere dine værste triggers og dårlige vaner. Lær din gode arbejdsdag at kende, så du kan arbejde, når du arbejder – men også få lavet små åndehuller for dig selv.  Fjern hverdagens små tidsrøvere og få mere tid, overskud og energi.

FORANDRING

Effektiv og meningsfuld forandring - et foredrag, der giver jer indsigt i, hvordan fejl 40 og andre menneskelige faktorer ofte spænder ben for store såvel som små forandringer.

​OM
Henrik Dresbøll

Om målet er at øge effekten af kommunikation, højne succesraten med forandringsprocesser eller fremme omlægningen af vaner, så formår Henrik Dresbøll at omsætte teorier og ideer om den menneskelige adfærd til inspiration, I kan handle på.

Velkommen til en intellektuel praktiker, der giver jer inspiration og flytter mennesker fra tanker til handlinger med glimt i øjet, vid og bid. Henrik Dresbøll er en populær foredragsholder. Vælger I ham, er i gode hænder, og I vil blive ført ind i adfærdens forunderlige verden for at blive klædt på til klar kommunikation, effektiv forandring og nye vaner.

Anbefalinger

Vi havde fornøjelsen af Henrik Dresbøll på vores pædagogiske udviklingsdøgn, hvor ”læring gennem teknologi” bl.a. var vores fokus. Henrik gav et inspirerende og meget stærkt teoretisk funderet indspark til, hvordan vi på bagsiden af teknologidagsordenen kommer til at drøfte dannelse og nærvær – altså: alt det, vi kan være bange for at miste på grund af teknologien. Man øjner ”håbet” – teknologien skubber ikke de gamle dyder ud, men giver anledning til at revitalisere dem. Henrik er meget malerisk i sin formidling, og når han meget humoristisk bl.a. sætter spot på, hvordan vi opfører os og kommunikerer i ”det ansigtsløse rum”, så giver det i den grad anledning til endnu flere drøftelser om læringskultur og læringsadfærd.​​​​

Tarup Skole, Odense​​​​

Kathrine Vestergaard Dahl, skoleleder​​​​

Henrik leverede et tankevækkende indlæg, der indrammede såvel de dilemmaer som spændende nye vinkler, den nye skolereform indeholder. Et spændende indlæg, der virkede som afsæt for at sætte nye tanker i gang – og udfordre den ”klassiske” skoletænkning - hos den blandede forsamling af interessenter, der deltog i konferencen. På eksemplarisk vis lykkedes det Henrik at vække til såvel latter som eftertænksomhed, når folkeskolen blev ”set” fra en aktør, der ikke er belastet af ”plejermentaliteten”. Henriks performance var fornem, ligetil, konkret og også på metaplan - det kan stærkt anbefales!

Randers Kommune
Torben Bugge