Book Henrik Dresbøll

foredragsholder & adfærdsdesigner

Henrik Dresbøll tager jer fra tanker til fødder og giver jer grundlaget for at arbejde med adfærd, nudging og forandring på nye og kreative måder. 

Fotos: Andres Andersen

ADFÆRD

Hvordan kan indsigt i hjernen og den menneskelige adfærd bruges i relation til  sygefravær, bedre arbejdsrutiner, effektive forandringsprocesser og ændring af de små vaner i hverdagen?

VANER

Med afsæt i adfærds- og vanepsykologi hjælper jeg dig til at identificere dine værste triggers og dårlige vaner. Lær din gode arbejdsdag at kende, så du kan arbejde, når du arbejder – men også få lavet små åndehuller for dig selv.  Fjern hverdagens små tidsrøvere og få mere tid, overskud og energi.

FORANDRING

Effektiv og meningsfuld forandring - et foredrag, der giver jer indsigt i, hvordan fejl 40 og andre menneskelige faktorer ofte spænder ben for store såvel som små forandringer.

OM
Henrik Dresbøll

Om målet er at øge effekten af kommunikation, højne succesraten med forandringsprocesser eller fremme omlægningen af vaner, så formår Henrik Dresbøll at omsætte teorier og ideer om den menneskelige adfærd til inspiration, I kan handle på.

Velkommen til en intellektuel praktiker, der giver jer inspiration og flytter mennesker fra tanker til handlinger med glimt i øjet, vid og bid. Henrik Dresbøll er en populær foredragsholder. Vælger I ham, er i gode hænder, og I vil blive ført ind i adfærdens forunderlige verden for at blive klædt på til klar kommunikation, effektiv forandring og nye vaner.

PODCAST OM ADFÆRDSLEDELSE

I denne podcast finder du kreativ inspiration og konkret indsigt, du kan handle på. Du møder nogle af Danmarks bedste, sjoveste, skøreste og mest effektive mennesker. Det eneste, de har tilfælles, er deres særlige evne til at få det til at ske.

bog

få det til at ske 

- fra intention til handling 

Kender du det at gå fra et godt møde med vigtig ny viden og klare handlepunkter? Kender du også det at mødes til næste statusmøde, hvor halvdelen ikke har fået gjort det aftalte, og den anden halvdel har gjort noget helt andet? Et sted på vejen fra intention til handling går det galt. Denne bog hjælper dig til at tage fat i det og lykkes med at få forandringerne til at ske.

Se Henrik Dresbølls webinar

Skab gode vaner - og bryd de dårlige!

I denne mini-udgave af det fulde foredrag får du konkrete værktøjer til at slippe af med de dårlige vaner, og etablere de gode. Resultatet er mere overskud og langt mere produktivitet i hverdagen.

Anbefalinger

Vi havde Henrik Dresbøll på besøg til et spændende foredrag om 'Forandringsledelse'. Selve foredraget blev leveret med inspirerende anekdoter og eksempler, der var let for deltagerne at forholde sig til og konvertere til egen kontekst.
Henrik udviste en enestående evne til engageret at formidle sine budskaber og pointer i fin overensstemmelse med den forventningsafstemning, vi på forhånd havde aftalt.
Alt i alt et rammende oplæg, som er relevant i et utal af organisationer, der ønsker at have fokus på forandring. 

IBM Global Business Services

Peter Wrang

Henrik leverede et tankevækkende indlæg, der indrammede såvel de dilemmaer som spændende nye vinkler, den nye skolereform indeholder. Et spændende indlæg, der virkede som afsæt for at sætte nye tanker i gang – og udfordre den ”klassiske” skoletænkning - hos den blandede forsamling af interessenter, der deltog i konferencen. På eksemplarisk vis lykkedes det Henrik at vække til såvel latter som eftertænksomhed, når folkeskolen blev ”set” fra en aktør, der ikke er belastet af ”plejermentaliteten”. Henriks performance var fornem, ligetil, konkret og også på metaplan - det kan stærkt anbefales!

Randers Kommune
Torben Bugge